Memanjatkan doa kepada Allah SWT setelah melakukan ibadah sholat adalah hal yang paling di tunggu-tunggu oleh setiap umat muslim karena dengan berdoa maka semua keluh kesah, permohonan, permintaan kita akan tersampaikan kepada Allah SWT.

Selain doa, kita juga perlu mengiringi dengan usaha yang maksimal selanjutnya jika sudah berdoa dan berusaha maka untuk urusan hasilnya serahkanlah semuanya kepada Allah SWT sang pencipta.

Banyak doa-doa yang dapat kita panjatkan kepada Allah SWT, salah satunya doa setelah kita menunaikan ibadah sholat sunnah. Bahkan beberapa doa dalam ibadah solat sunnah di ijabah oleh Allah SWT, oleh karena itu berikut doa-doa aolah sunnah yang perlu anda ketahui.

unsplash.com

Doa Setelah Sholat Dhuha

sholat dhuha merupakan sholat yang di kerjakan pada pagi hari ketika setelah waktu sholat shubuh hingga sebelum waktu sholat dhuhur, idealnya sholat dhuha di anjurkan untuk di kerjakan antara pada pukul 8 pagi hingga jam 11 menjelang siang karena waktu tersebutlah merupakan waktu-waktu yang di ijabah oleh Allah SWT untuk memanjatkan doa.

Adapaun setelah melakukan sholat dhuha, kita harus membaca Doa sholat dhuha maupun permohonan kepada Allah SWT. Berikut bacaan doa setelah sholat dhuha yang perlu anda baca dan panjatkan kepada Allah SWT.

ALLAHUMMA INNADH DHUHA DHUHA-UKA, WAL BAHAA-KA BAHAA-UKA, WAL JAMAALA JAMALUKA, WAL QUWWATA QUWWATUKA, WAL QUDRATA QUDRATUKA, WAL ISHMATA ISHMATUKA, ALLAHUMMA INKANA RIZQI FIS SAMAA’I FA ANZILHU, WA INKAANA FIL ARDHI FA-AKHRIJU WA INKANA MUASSARAM FAYASSIRHU, WAINKANAA HARAMAN FATAHHIRRU, WA INKAANA BA’IDAN FA QARIBHU, BIHAQQIDUHA, WA BAHAAIKA, WA JAMAALIKA, WA QUWWATIKA, WA QUDRATIKA, AATINI MAA’ ATAITA ‘IBADIKASH SHALIHIN.

Artinya : wahai tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha Mu, keangungan adalah keagungan Mu, keindahan adalah keindahan Mu, kekuatan adalah kekuatan Mu, Penjagaan adalah penjagaan Mu. Wahai tuhanku apabila rejekiku masih di atas langit maka turunkanlah, apabila masih berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sulit maka mudahkanlah, apabila haram maka sucikanlah, apabila jauh maka dekatkanlah dengan kebenaran Dhuha Mu, Wahai tuhanku datangkanlah kepadaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang sholeh.

unsplash.com

Doa Setelah Sholat Sunnah Tahajud

Sholat sunnah tahajud merupakan sholat sunah yang di kerjakan pada sepertiga malam hari yakni di bagi menjadi 3 bagian yaitu sepertiga malam pertama antara jam setengah 11 malam hingga jam 12 malam, kemudian pada sepertiga malam kedua pada jam 12 malam hingga jam setengah dua dini hari dan sepertiga malam terakhir pada jam setengah dua dini hari hingga jam 3 pagi yang mana waktu pada sepertiga malam terakhir ini merupakan waktu yang paling di anjurkan untuk mengerjakan sholat tahajud dan doa-doanya di ijabah oleh Allah SWT.

Untuk itu, agar doa-doa kita semakin sempurna maka berikut doa setelah sholat sunnah tahajud yang perlu kit abaca.

ALLAHUMA LAKAL HAMDU ANTA QAYYIMUS SAMAA WAATI WAL ARDHI WA MAN FI HINNA, WA LAKAL HAMDU ANTA MALIKUS SAMAA WAATI WAL ARDHI WA MAN FIHINNA, WA LAKAL HAMDU ANTA NUURUS SAMAA WATI WAL AERDHI WA MAN FIHIINA WA LAKAL HAMDU ANTAL HAQQU, WA WA’DUKAL HAQQU, WA LIKAA UKA HAQQUN, WA KAULAKAA HAQQUN, WAL JANNATU HAQQUN, WANNAHARU HAQQUN, WANABIYYUNA HAQQUN, WA MUHAMADUN SHALALAHU’ALAIHI WASALAMA HAQQUN WASAAATU HAQQUN. ALLAHUMA LAKA ASLAMTU WA BIKAA AMANTU, WAA’ALAIKA TAWAKALTU, WA ILAIKA ANABTU, WAA BIKAAHASNAMTU, WAILAIKAA HAAKAMTU, FAGHFIRLII MAA QADAMTU, WAMAA AKHARTU, WAMAA ASRARTU, WA MAA A’LANTU, WAMAA ANTA’ ALAMUU BIHIMINNII. ANTAL MUQADDIMU, WA ANTAL MUAKHIRUU, LAA ILA HAILAA ANTA, WA LAA HAUWLA WALAA QUWWATA ILLA BILLAH.

Artinya : wahai lloh, milikmu lah segala puji-puji, engkaulah penegak dan pengurus langit dan bumi, serta semua makhluk yang ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji, engkaulah penguasa (raja) langit serta bumi dan segala makhluk yang ada di dalamnya, milik-Mu lah segala puji. Engkaulah yang Hak (maha benar) janji Mu lah yang benar, pertemuan dengan Mu lah yang benar, perkataan Mu lah yang benar, Surga itu benar (ada), neraka itu benar (ada), para nabi benar, nabi Muhammad SAW itu benar, dan hari kiamat itu benar (ada). Wahai Allah hanya kepada Mu lah aku berserah diri, hanya kepada Mu lah aku beriman, hanya kepada Mu lah aku bertawakal, hanya kepada Mu lah aku kembali. Hanya dengan Mu lah ku hadapi musuhku, dan hanya kepada Mu lah aku berhukum. Ampunilah segala dosa ku yang telah hamba lakukan atau yang (mungkin) akan hamba lakukan, dosa yang ku rahasiakan dank u lakukan terag-terangan, dan dosa-dosa lainnya yang Engkau lebih mengetahui daripada aku. Engkaulah yang maha terdahulu dan Engkaulah yang Maha Terakhir, taka da tuhan selain Engkau, dan tak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

unsplash.com

Kesimpulan

Demikianlah dua contoh doa setelah sholat sunnah yakni doa setelah sholat sunnah dhuha dan sholat sunnah tahajud yang mana kedua sholat sunnah ini memiliki banyak sekali keutamaan dan memiliki pahala yang melimpah jika di kerjakan secara rutin.